Aleksandra Witkowska

Aleksandra Witkowska

Prof. dr hab. Aleksandra Witkowska osu, urodzona w Poznaniu. Od 1955 roku związana jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Przez kilkanaście lat kierowała w Instytucie Historii WNH Katedrą Historii Powszechnej Wieków Średnich. 

Zajmuje się badaniami nad szeroko pojętą kulturą religijną średniowiecza, zwłaszcza zagadnieniami pątnictwa i źródłoznawstwa hagiograficznego.

Więcej
Wyświetlone 1-2 z 2 produktów.
Wyświetlone 1-2 z 2 produktów.