Arkadiusz Stasiak

Arkadiusz Stasiak

Dr hab. Arkadiusz Stasiak, Historyk idei i kulturoznawca, absolwent Studium Generale Sandomiriense, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii XVI–XVIII wieku Instytutu Historii KUL. W latach 1999–2002 redaktor naukowy studenckiego periodyku „Sendomiria”. Od stycznia 2005 roku sekretarz redakcji „Roczników Humanistycznych KUL”. Wielokrotny stypendysta instytucji naukowych w Austrii, Niemczech, Anglii oraz we Włoszech. Opublikował dwie książki naukowe Ideał monarchy w pismach Marcina Kromera (Olsztyn 2003) i Patriotyzm w myśli konfederatów barskich (Lublin 2005) oraz ponad pięćdziesiąt innych prac z zakresu historii myśli politycznej, historiografii, historii kultury, historii idei i historii literatury, wydanych w Polsce a także w Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Stanach Zjednoczonych. Interesuje się szczególnie historią kultury szlacheckiej, historią polskiej myśli politycznej, filozofią polityczną nowożytnej Europy, teorią władzy oraz awangardą literacką 1. poł. XX wieku.

Współautor książki Podróże kulturowe

podroze

Wyświetlone 1-1 z 1 produktu.
Wyświetlone 1-1 z 1 produktu.