Arkadiusz Stasiak

Arkadiusz Stasiak

Dr hab. Arkadiusz Stasiak, Historyk idei i kulturoznawca, absolwent Studium Generale Sandomiriense, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii XVI–XVIII wieku Instytutu Historii KUL. W latach 1999–2002 redaktor naukowy studenckiego periodyku „Sendomiria”. Od stycznia 2005 roku sekretarz redakcji „Roczników Humanistycznych KUL”. 

Współautor książki Podróże kulturowe

podroze

Wielokrotny stypendysta instytucji naukowych w Austrii, Niemczech, Anglii oraz we Włoszech. Opublikował dwie książki naukowe Ideał monarchy w pismach Marcina Kromera (Olsztyn 2003) i Patriotyzm w myśli konfederatów barskich (Lublin 2005) oraz ponad pięćdziesiąt innych prac z zakresu historii myśli politycznej, historiografii, historii kultury, historii idei i historii literatury, wydanych w Polsce a także w Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Stanach Zjednoczonych. Interesuje się szczególnie historią kultury szlacheckiej, historią polskiej myśli politycznej, filozofią polityczną nowożytnej Europy, teorią władzy oraz awangardą literacką 1. poł. XX wieku.

Więcej
Wyświetlone 1-1 z 1 produktu.
Wyświetlone 1-1 z 1 produktu.