Mieczysław Rolnicki

Mieczysław Rolnicki

Mieczysław Rolnicki, urodził się w 1925 roku we Lwowie, gdzie spędził dzieciństwo, tam też ukończył polską szkołę powszechną. Naukę w gimnazjum przerwał wybuch drugiej wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej przebywał na „aryjskich papierach” w Warszawie. Po skończeniu osiemnastu lat został żołnierzem Polskiej Armii Ludowej (PAL). Po wojnie kontynuował naukę, uzyskując w roku 1948 świadectwo dojrzałości. W roku 1957 wyjechał na stałe do Izraela. Jest współcześnie żyjącym w Izraelu polskim pisarzem, autorem aforyzmów oraz fraszek (Aforyzmy, Fraszki, Myśli [Beer-Sheva 1993, Łódź 1996]), a także książek: Krzak Gorejący. Zapiski z lat 1939–44 (Jerozolima-Lublin 1999) i Bezpłodna era (Lublin 2002). Od roku 1992 zamieszcza regularnie opowiadania w almanachu „Kontury”, ukazującym się w Tel-Awiwie. Drukuje również w izraelskiej prasie polskojęzycznej (tygodnik „Nowiny-Kurier”).

Wyświetlone 1-2 z 2 produktów.
Wyświetlone 1-2 z 2 produktów.