Joanna Nastalska-Wiśnicka

Joanna Nastalska-Wiśnicka

Dr Joanna Nastalska-Wiśnicka, urodziła się 20 września 1968 roku. W latach 1988-1993 studiowała historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2009 uzyskała tytuł do ktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 1994 jest zatrudniona w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL (ostatnio w Oddziale Informacji Naukowej). Jest współautorką (z prof. dr hab. Alek sandrą Witkowską osu) dwu pozycji książkowych: Święty Wojciech: życie i kult. Bibliografia do roku 1999 (Lublin 2002) i Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. 1, Słownik hagiografów staropolskich; t. 2, Bibliografia piśmiennictwa hagiograficznego(Lublin 2007) oraz autorką kilkunastu artykułów, zestawień bibliograficznych i katalogów wystaw. W kręgu jej zainteresowań badawczych znalazła się hagiografia średniowieczna i nowożytna, zbiory biblioteczne, legendy. Obecnie koncentruje się na za gadnieniach antropologii miejsc świętych, zwłaszcza sanktuariów maryjnych okresu staropolskiego.

Wyświetlone 1-2 z 2 produktów.
Wyświetlone 1-2 z 2 produktów.