Seria: Z dziejów Jastkowa i okolic

U progu XXI wieku Jastków i okolice przeżywają okres intensywnego rozwoju. Powstają nowe przedsięwzięcia infrastrukturalne, komunikacyjne, ekologiczne. Tradycyjnie rolnicza gmina zmienia się, staje się atrakcyjnym miejscem dla inwestowania i osiedlania. Wielkim atutem okolic Jastkowa jest krajobraz naturalny ukształtowany podczas trwających mili...

U progu XXI wieku Jastków i okolice przeżywają okres intensywnego rozwoju. Powstają nowe przedsięwzięcia infrastrukturalne, komunikacyjne, ekologiczne. Tradycyjnie rolnicza gmina zmienia się, staje się atrakcyjnym miejscem dla inwestowania i osiedlania. Wielkim atutem okolic Jastkowa jest krajobraz naturalny ukształtowany podczas trwających miliony lat procesów geologicznych. Zróżnicowane ukształtowanie powierzchni: urokliwe doliny Ciemięgi i Czechówki, wąwozy, górujące nad nimi wzniesienia; bogactwo przyrodnicze, łąki, lasy, pola, zachęcają do różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego (na przykład spacery, wycieczki rowerowe).

Wielkim skarbem tej ziemi jest również jej przeszłość, bogata w wydarzenia historyczne, znamienitych ludzi, zjawiska i procesy typowe dla Polski, Lubelszczyzny, ale również specyfi czne, lokalne, często mało znane. Warto więc podjąć wysiłek studiów nad historią naszej małej ojczyzny, dokumentowania wydarzeń, przywoływania i upamiętniania postaci, miejsc, wytworów myśli i rąk.

Temu właśnie celowi ma służyć wydawana pod patronatem lokalnych władz samorządowych seria Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały. Jej pomysł narodził się w trakcie spotkań i dyskusji w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie. W ramach serii zamierzamy publikować zarówno teksty stricte naukowe (referaty z konferencji, monografie miejscowości, biografie), jak również materiały źródłowe (archiwalne i drukowane, pamiętniki, wspomnienia, korespondencja).

Więcej

Seria: Z dziejów Jastkowa i okolic Znaleziono 8 produkty(ów)

Wyświetlone 1-8 z 8 produktów.
Wyświetlone 1-8 z 8 produktów.