Jonatan Barkai

Jonatan Barkai

Aktor, poeta. Przyszedł na świat w 1937 roku jako Jonatan Berkowicz. Pierwsze lata życia spędził w Lidzie, na terenie dzisiejszej Białorusi. Zagładę przeżył na „aryjskich papierach”, uratowany wraz z matką przez katolickiego księdza. Od 1951 roku mieszka w Izraelu. Jest członkiem Izraelskiego Instytutu Teatralnego.
Obok własnej twórczości poetyckiej zajmuje się tłumaczeniem polskich autorów na język hebrajski. Przełożył między innymi wiersze Tomasza Jastruna, Marty Podgórnik i Rafała Wojaczka

Pastoralna atmosfera cmentarzy, Lublin 2011

Wyświetlone 1-3 z 3 produktów.
Wyświetlone 1-3 z 3 produktów.