Izabela Leraczyk

Izabela Leraczyk
Izabela Leraczyk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa 
Rzymskiego KUL. W swoich badaniach koncentruje się wokół zagadnień z
obszaru antycznego prawa międzynarodowego. Autorka monografii „Ius belli
et pacis w republikańskim Rzymie” (2018). Współinicjatorka cyklu
„Warsztat historyka prawa. Kolokwia metodologiczne dla studentów i
doktorantów”.
http://academia.edu/IzabelaLeraczyk
https://twitter.com/ILeraczyk
Wyświetlone 1-2 z 2 produktów.
Wyświetlone 1-2 z 2 produktów.